Экзаменацыйны матэрыял па спецыяльнасці "Архітэктура"
 ПРАГРАМА ўступных іспытаў па спецыяльнасці «Архітэктура» 2-69 01 01